تماس با ما  
 تلفن های تماس با ما:
 
پیش دبستانی غیر دولتی کوشا: 05143358129, 05143333075
و دبستان غیر دولتی کوشا: 05142244230, 05142244183
 
صفحع های رسمی مجتمع در شبکه های اجتماعی
 
صفحه رسمی توییتر
 
     
 
تماس با مدیریت  
گیرنده
     
 
نقشه  
     
 
نقشه سایت