اهداف و رسالت دبستان غیردولتی کوشا

 

تربيت شهروندي موثر، قابل احترام، متعهد، متخصص، با نشاط كه بتواند با توسعه شخصي در حد بالاترين توان بالقوه خود زندگي كند و تربيت انسان هاي فرهيخته، پايبند به اخلاق، مسئوليت پذير خلاق، كارآفرين و قابل اعتماد.
 
آينده از آن كسي است كه خود را براي آن مهيا كرده است:
در روزگاري كه انفجار دانش اطلاعات دنيا را با مولفه هاي متعددي به دنياي فرصت ها و تهديد ها تبديل كرده است. نقش مدرسه فعال، پويا، كارآمد و اثربخش و خلاق نه تنها به عنوان يك ضرورت اجتماعي كه براي استفاده در عرصه پر تلاطم زندگي بسيار حائز اهميت است. مدرسه سازنده و بالنده، نيروي كارآمد و با صلاحيت را كه برخوردار از دانش و اطلاعات نوين باشد براي خدمات مطلوب بر جامعه تحويل مي نمايد.

مدارس کوشا سعي دارند با برقراري نظم منطقي و منعطف و با عنايت به شرايط علمي و آموزشي در سطح كشور و دنيا با رشد و توانمند سازي ديگران و دانش آموزان و مشاركت موثر اولياء و به كارگيري روش ها و الگوهاي برتر و نوين آموزشي و تربيتي بدين مهم دست يابد.
 
 
 

راهبردها (Strategy)

 
 
 • احترام و اهميت به اولياء، دانش آموزان و ديدگاه هاي علمي و عملي آنان.
 • تنظيم برنامه هاي آموزشي براي مشاركت دادن اولياء و دانش آموزان در برنامه هاي مدرسه.
 • ايجاد محيطي صميمي از طريق مشاركت دانش آموزان و خانواده و عوامل مدرسه.
 • كيفيت بخشيدن به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي (سیستماتیک و LO محور).
 • برنامه ريزي براي اصول معنوي و انضباطي دانش آموزان.
 • برنامه ريزي جهت شناخت حدود آزادي و قبول مسئوليت و رشد مهارت هاي مديريتي.
 • برنامه ريزي جهت فراگيري اصول و فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي.
 
 

دیدگاه کوشا (Vision)

 
 
از نظر ما دختران ريحانه هاي خوش عطر بهشتي هستند لذا بايد اصول حاكم بر رشد طبيعي و نيازهاي فردي هر يك از آنها را كاملا شناسايي نمود تا بتوان اين اصول را مبناي تعليم و تربيت آنها قرار داد.
آنها بايد بتوانند با دسترسي به مواد و ابزار كاربردي خاص، نخست از راه حواس و سپس تفكر، ويژگي هاي جهان پيرامون خود را تجربه و كشف كنند و همزمان با در اختيار داشتن تجهيزات مناسب، مهارت هاي علمي زندگي را تمرين كرده تا از زندگي، دانش و يادگيري خود لذت ببرند و از نظر هوشي، عقلي، سلامت جسمي، عاطفي و رواني و اجتماعي و معنوي خود كمال يابند.
آنها بايد بياموزند با ارزش هاي خود زندگي كنند و به حقوق ديگران احترام بگذارند و با الهام از طبيعت، نظم و خود انضباطي، مسئوليت پذيري و قانون گرايي اجتماعي را براي حفظ آرامش زندگي خود و اطرافيان خود همواره در نظر داشته باشند.
 
 

محور های اهداف برنامه رشد

 

محورهاي اهداف برنامه رشد دانش آموزان:
 • پرورش ايمان مذهبي و ديني
 • آمادگي براي ورود و حضوري توانمند در جامعه ملي
 • كسب مهارت هاي زندگي در مقابله با چالش ها و تنش هاي زندگي، مهارت هاي فردي ارتباطي در جهت تقويت عناصر زير:
 • فرهنگ صداقت – اعتماد به نفس – مشاركت جويي و همدلي – مسئوليت پذيري – تكريم ديگران – روحيه تحقيق حل مساله – آشنايي با زندگي آينده (همسرداري و خانه داري) آشنايي با مهارت هاي مادري، مهارت مديريت بر خود در زمان هاي بحراني زندگي مثل از دست دادن نزديكان، نظم و انضباط و روحيه انتقادپذيري – شاد زيستن
 • آشنايي و شناخت نقاط ديني كشور از نظر جنبه هاي طبيعي، زمين شناسي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي و اقتصادي.
 • آشنايي با كتابخانه ها و مراكز علمي تحقيقاتي.
محورهاي اهداف برنامه رشد مربيان:
 • آشنايي دبيران با نقش فناوري و تلفيق آن با تدريس.
 • آشنايي با زمينه هاي علمي و آموزشي و مباني و تعليم و تربيت.
 • مهارت در كابرد روش هاي نوين تدريس.
 • اشتياق و مهارت به مشاركت در فرآيند تصميم گيري در محيط آموزشي.
 • دارا بودن روحيه كار گروهي / تيمي و مهارت در انتقال آن.
 • تبديل نقش معلم به رهبر آموزشي و الگو بودن و درگيركردن دانش آموزان در فرآيند يادگيري.
 • ترغيب دبيران به ايفاي نقش معلم پژوهنده.
 •  ترغيب دبيران به توسعه و تعميق نقش الگوي تربيتي خود در شكل گيري شخصيت دانش آموزان.
محورهاي اهداف برنامه رشد اولياء:
 • دانش افزايي خانواده ها با آخرين روش هاي تعليم و تربيت به وسيله برگزاري كارگاه هاي مختلف مشاركت دادن اولياء و رشد برنامه هاي آموزشي و پرورش جهت تحقيق اهداف و احساس تعلق آن ها به مدارس کوشا.
 
 

ماموریت کوشا (Mission)

 
 
ما مي خواهيم ...
دانش آموزاني تربيت كنيم كه هر كدام قهرمان زندگي خود، ستاره درخشان جامعه خود و خدمتگزار بشريت باشند.
ضمن كسب آمادگي علمي بالا از مسير فطري و ظرافت هاي وجودي دخترانه خود دور نشوند.
اصل عزت نفس و احترام به خود، ديگران، طبيعت و محيط در آنان پرورش يابد.
مهارت هاي حواس پنجگانه در آنها پرورش يابد تا فراگيري آگاهانه در آنها تقويت شود.
مهارت هاي زندگي را كسب نموده تا در زندگي عملي خود فردي با تمركز، مستقل و ... باشند.
مهارت هاي زندگي از جمله زبان آموزي (هنر تكلم) و خلاقيت هاي هنري و مهارت هاي فرهنگ و علوم در آنها رشد يابد.
به مهارت هاي رياضي و قدرت تحليل منطقي مسلط شوند.