دبستان غیردولتی هوشمند کوشا
 
   
پرورشی
 

بدون شک یکی از بستر های مناسب برای رشد و بالندگی دانش آموزان بعد از پیروزی  شکوهمند انقلاب اسلامی ایجاد نهاد مقدس پرورشی در سیستم آموزش و پرورش می باشد.

فراگیران در این جایگاه می توانند به رشد و شکوفایی توانمند یهای خود برسند و با پرداختن به امور پرورشی  در راستای اهداف آموزشی موفق تر عمل نمایند.

در این خصوص اهم فعالیت های این واحد آموزشی به شرح ذیل می باشد.

 1. شرکت دانش آموزان درمسابقات فرهنگی وهنری
  1. 1– شرکت در مسابقات احکام
  2. 1– شرکت در مسابقات قرآنی
  3. 1– شرکت در مسابقه خط تحریری
  4. 1– شرکت در مسابقه نقاشی
  5. 1– مشارکت دانش آموزان درمسابقات بخشنامه های ارسالی اداره محترم
  6. 1– شرکت در مسابقه کتابخوانی
  7. 1– شرکت در مسابقات ورزشی
  8. 1– تشکیل گروههای تئاتر و سرود جهت شرکت در مسابقه
  9. 1– تشکیل شورای دانش آموزی
  10. 1– تشکیل کمیته سفیران نماز
  11. 1– تشکیل کمیته سفیران بهداشتی
  12. 1– تشکیل کمیته سفیران نماز
  13. 1– تشکیل کمیته سفیران مذهبی
  14. 1– تشکیل کمیته امر به معروف و نهی از منکر
  15. 1– تشکیل کتابخانه  کلاسی و باشگاه کتابخوانی
  16. 1– برگزاری جشنواره ها
  17. 1– برگزاری نمایشگاه
  18. 1– برگزاری المپیاد ورزشی