خواندنیهای جالب
 
بزرگترین درختان زمین
 افسانه نیست. واقعیت دارد. چرا كه این درختان بیش از 110 متر ارتفاع دارند و سن آنهابین 3500 تا 4800 سال است.


     
   
تعداد بازدیدکنندگان
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
   
آیا میدانید که....
 
دمای بدن
آیا میدانید پیشانی انسان مركز دمای انسان است...