خواندنیهای جالب
بزرگترین درختان زمین
 افسانه نیست. واقعیت دارد. چرا كه این درختان بیش از 110 متر ارتفاع دارند و سن آنهابین 3500 تا 4800 سال است.


 
آیا میدانید که....
دمای بدن
آیا میدانید پیشانی انسان مركز دمای انسان است...
 
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
نقشه سایت